Pomoc dla osób, którym ubezpieczyciel pobrał opłaty likwidacyjne

Najczęściej zadawane pytania konsumentów:

 

Czy można odzyskać pieniądze z zamkniętej polisy?

ODP. Tak, i to zamkniętej nawet 10 lat temu.

 

Czy muszę zamknąć polisę (wypowiedzieć umowę) aby odzyskać kwoty?

ODP. Jeżeli umowa trwa ubezpieczyciel nie ma obowiązku nic wypłacać, ale w trwającej umowie możesz ustalić, iż zapis uprawniający ubezpieczyciela do potrąceń jest niedozwolony i wypłacić pełną kwotę rachunku.

 

Czy mogę ubiegać się o zwrot potrącenia, w sytuacji gdy moje środki zyskiwały ponad sumę wpłaconych składek?

ODP. Tak, abuzywność powoduje, iż z umowy wyłączony jest tylko zapis o potrąceniach, wiec zakład ubezpieczeń nie ma prawa zatrzymać „zysku”. Ale ten „zysk” może podlegać opodatkowaniu.

 

Czy walczymy o wszystkie wpłaty?

ODP. W większości produktów na rynku nie, walczymy tylko o stan rachunku w dniu zamknięcia umowy, ale w polisach Europy, OpenLife, produktu Lucro istnieje możliwość wykazania nieważności umowy i odzyskania sumy wpłat.

 

Czy muszę mieć komplet dokumentów ubezpieczenia, aby zacząć sprawę?

ODP. Nie , wystarczy Twój PESEL, sami je odtworzymy i odzyskamy od zakładu ubezpieczeń.

 

Gdzie będzie prowadzona sprawa?

ODP. Ze względu na korzystne orzecznictwo większość spraw prowadzimy w Warszawie, ale masz prawo prowadzić sprawę w Sądzie wg Twojego miejsca zamieszkania. Prowadzimy także sprawy w wielu innych miastach polskich.

 

Jeżeli sprawa jest w Warszawie to czy muszę na nią przyjechać?

ODP. Nie, prowadząc sprawę w jednym mieście możemy przesłuchać Cię w ramach pomocy prawnej w Sądzie najbliższym dla Twojego miejsca zamieszkania.

 

Czy muszę być przesłuchiwany w Sądzie?

ODP. Co do zasady nie, nie masz takiego obowiązku, ale rekomendujemy przesłuchanie konsumenta jako strony.

 

Jakie są koszty sprawy?

ODP. Zapraszamy do zakładki prawo i ryzyka, gdzie wyjaśniliśmy szczegółowo wszelkie kwestie dotyczące wpisu, kosztów, zwolnień z wpisu i inne.

 

Czy muszę ponosić koszty postępowania?

ODP. Nie, my możemy je wyłożyć, ale w takim przypadku nasze wynagrodzenie będzie wyższe. Jeżeli Ty bierzesz ryzyko na siebie to w przypadku wygranej zapłacisz nam mniej.

 

Jakie są ryzyka?

ODP. Zapraszamy do zakładki prawo i ryzyka, gzie wyjaśniliśmy szczegółowo wszelkie kwestie dotyczące ryzyk. Pamiętaj, że możemy je wziąć na siebie.

 

Czy zawarcie z zakładem ubezpieczeń aneksu do umowy obniżającego pobierane opaty zamyka drogę do walki o resztę kwot?

ODP. Nie.

 

Mieszkam za granicą, czy mam szansę na wygranie sprawy?

ODP. Tak, prowadzimy takie sprawy, miejsce zamieszkania poza granicami spowoduje, że postępowanie potrwa trochę dłużej.

 

Czy wszystkie sprawy kończą się w Sądzie?

ODP. Nie, wiele spraw kończy się ugodami, są spawy, gdzie zakład ubezpieczeń  wypłacił kwoty na wezwanie prawnika, niestety większość spraw trafia do Sądu.

 

Jaka minimalna opłata likwidacyjna umożliwia jej podważenie w Sądzie?

ODP. Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej mówi o 4%, my w Sądzie wygraliśmy już sprawy o 7%.

 

Czy oprócz kwoty głównej należą mi się odsetki?

ODP. Tak, należą się odsetki ustawowe (obecnie 7% w skali roku). Odsetki co do zasady są naliczane od dnia kiedy wezwałeś lub my w Twoim imieniu zakład ubezpieczeń o zwrot kwot.

 

W mojej umowie nie ma opłaty likwidacyjnej, czy mam prawo walczyć?

ODP. Nazewnictwo nie ma znaczenia, czy masz opłatę likwidacyjną, dystrybucyjną, warunkową, wartość wykupu, opłatę inwestycyjną, świadczenie wykupu nie ma to znaczenia, chodzi o mechanizm. Jeżeli ubezpieczyciel chce potrącić z Twoich środków opłaty za przedterminowe zakończenie umowy, to niezależnie od nazwy mechanizmu można uznać takie działanie za niezgodne z prawem.

 

Jak długo trwa postepowanie?

ODP. Długość postępowania zależy od wielu czynników np. kompletności przekazanej dokumentacji, jeżeli jej nie posiadamy musi wystąpić o nią do zakładu ubezpieczeń, co wydłuża sprawę o 1-2 miesiące. Kolejne czynniki to Sąd, który prowadzi sprawę, w niektórych Sądach sprawa trwa 2 miesiące w innych nawet rok. Długość postępowania zależna jest od wniosków dowodowych pozwanego oraz argumentacji stron. Jest wiele przypadków , w których Sądy zamykają sprawę na pierwszym terminie rozprawy.

 

Jaka jest szansa, że sprawę jednak się przegra?

ODP. Zdecydowana większość spraw, które prowadzimy kończy się odzyskaniem pieniędzy, ale są czasami spawy, gdzie pomimo dochowania staranności, w toku postępowania okazuje się, że zaszły szczególne okoliczności wpływające na sprawę (np. sytuacja gdzie wypłacono na rzecz Klienta kwoty objęte pozwem, przed jego wniesieniem, a Klient nie zauważył ich na koncie). Po przekazaniu sprawy zawsze weryfikujemy dokumenty, przeprowadzamy wywiad z Klientem, który umożliwia nam wyeliminowanie przeszkód w dochodzeniu roszczeń w sprawie, są to np. cesje roszczeń na bank, zajęcie wierzytelności, inni współubezpieczeni, który również powinni być objęci pozwem. W skrajnych sytuacjach rekomendujemy Klientom nie wnoszenie sprawy do Sądu, w takiej sytuacji nie pobieramy od Klienta żadnego wynagrodzenia.

Jakie koszty musiałbym ponieść w przypadku przegrania sprawy?

ODP. Zapraszamy do zakładki prawo i ryzyka, gzie wyjaśniliśmy szczegółowo wszelkie kwestie dotyczące ryzyk, w tym kosztów przegrania sprawy. Np. Klient ma do odzyskania opłatę likwidacyjną 6000 zł, opłata sądowa będzie wynosiła 300 zł, opłata skarbowa 17 zł, koszty zastępstwa procesowego 2400 zł za pierwszą i 1200 zł za drugą instancję. Suma: 3917 zł – to jest kwota ryzyka, czasami te kwoty są wyższe bo dochodzą inne koszty np. stawiennictw świadków, biegłych.

Jeżeli obawiasz się ryzyka pamiętaj, że możemy je wziąć na siebie.

 

Jak wygląda proces odzyskiwania pieniędzy?

ODP. To po kolei:

1.      Uzyskanie pełnomocnictwa i umowy od Klienta do prowadzenia sprawy,

2.      Wywiad z Klientem,

3.      Wezwanie do zapłaty do zakładu ubezpieczeń, na życzenie Klienta czasami wypowiedzenie umowy ubezpieczenia,

4.      Wraz z wezwaniem do zapłaty wysyłamy wezwanie do wydania kompletu dokumentów od ubezpieczyciela (co ciekawe czasami różnią się od tego co nam przekazał Klient),

5.      Weryfikacja dokumentów i przygotowanie pozwu,

6.      Kontakt z Klientem w celu potwierdzenia wszelkich okoliczności oraz przekazanie danych do opłat (chyba że my je opłacamy),

7.      Po uzyskaniu potwierdzeń przelewów złożenie pozwu do Sądu,

8.      Oczekiwanie na wyznaczenie terminu rozprawy,

9.      Na pierwszym terminie rozprawy na ogół nie ma potrzeby stawiennictwa konsumenta,

10.   Przesłuchanie Powoda i zamknięcie rozprawy,

11.   Czasami są dodatkowe czynności, przesłuchanie świadków, itp., co wpływa na opisany proces, w toku postępowania przygotowujemy szereg korespondencji, pism procesowych,

12.   Po zakończeniu sprawy w Sądzie pierwszej instancji, czekamy na apelację, jeżeli jej nie ma występujemy do Sądu o klauzulę wykonalności i kierujemy sprawę do komornika,

13.   Jeżeli jest apelacja odpowiadamy na nią i czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy.

14.   Sąd w drugiej instancji oddala apelację pozwanej firmy, wyrok jest prawomocny.

15.   Jeżeli zakład ubezpieczeń sam wypłacił kwoty lub komornik je odzyskał, rozliczamy się z Klientem.

 

Co możemy zrobić na podstawie udzielanego nam pełnomocnictwa?

ODP. Prowadzić konkretną zleconą sprawę i tylko ją. Umowa określa w jakim celu wydano pełnomocnictwo i tylko w tym celu można je wykorzystać.

 

Jakie argumenty stosuje kancelaria przed sądem kwestionując opłaty?

ODP. Jest tego 300 stronie z załącznikami, sam pozew to blisko 100 stron, przeczytajcie orzeczenia, które zamieszczamy na stronie a poznacie skrót tej argumentacji. Każda sprawa i każde kolejne pismo zwiera nasze doświadczenia, kleje argumenty. Stosujemy szeroką argumentację opartą np. o analizę językową produktów, szeroką argumentację opartą o orzecznictwo. Punktem wyjścia są podstawy prawne, które wskazujemy w zakładce Prawo i ryzyka. Niemniej posługujemy się także na argumentach wynikających z analizy ustawy  działalności ubezpieczeniowej, o pośrednictwie ubezpieczeniowym, rozporządzeń wykonawczych i innych.

 

Czy prowadzimy pozwy zbiorowe czy indywidualne?

ODP. Z uwagi na nasze doświadczenia oraz obserwowanie pozwów zbiorowych, które trwają latami zdecydowaliśmy się rekomendować Klientom prowadzenie sprawy indywidualnych. Dzięki temu znacznie szybciej kończymy sprawy oraz jesteśmy w stanie przedstawić indywidualne okoliczności sprawy. Czas, indywidualizacja, przy naszej specjalizacji w tego typu sprawach umożliwiają szybkie odzyskanie pieniędzy (pozew indywidualny to na ogół kilka miesięcy – pozew zbiorowy, to co najmniej kilka lat).

 

Czy mógłbym prosić o wzór reklamacji do zakładu ubezpieczeń:

ODP. Proszę - wzór.

 

Czy mógłbym prosić o wzór pozwu?

ODP. Proszę: - wzór.
Ale uwaga!!! pozew ma charakter poglądowy, jest to wersja uproszczona, w praktyce tego typu pozew ma nawet 50 stron, gdzie szczegółowo, rozkładając na czynniki pierwsze analizuje się wady danego wzorca umownego i zachowania danego ubezpieczyciela. Oprócz samego pozwu wymagane jest zachowanie wszystkich procedur jego wnoszenia oraz dołączenie lub zgłoszenie właściwych dowodów. To powód bowiem musi wykazać dlaczego jego roszczenie jest zasadne. Należy także precyzyjnie wskazać kwestionowane jednostki redakcyjne wzorca umownego oraz szczegółowo uzasadnić swe twierdzenia. Do pozwu powinny być dołączone wzorce umowne (dokładnie te, które mają zastosowanie do danej polisy). Przed składaniem pozwu należy precyzyjnie zweryfikować wszelkie dokumenty i informacje wskazane w pozwie. Należy także pamiętać, iż sam pozew to dopiero początek postępowania, w praktyce trzeba być gotowym na wymianę kilku pism procesowych, gdzie należy się odnieść do szczegółowej argumentacji przeciwnika. Proces sądowy wiąże się także z obecnością na rozprawach, czasami są to dwie rozprawy a czasami nawet dziesięć, gdzie należy przedstawiać dowody i okoliczności potwierdzające słuszność roszczeń powoda. Należy także pamiętać, iż co do zasady to już w pozwie należy zgłosić wszelkie dowody i twierdzenia bowiem ich nie zgłoszenie może powodować późniejsze oddalenie wniosków dowodowych.

 

ODZYSKAJ SWOJE PIENIĄDZE!

Skontaktuj się z naszą Kancelarią

 

Imię i Nazwisko

E-mail
Numer telefonu

 

lub zadzwoń:

tel. 791557507