Pomoc dla osób, którym ubezpieczyciel pobrał opłaty likwidacyjne

Zamykając przed terminem polisę inwestycyjną, ubezpieczyciel pomniejszył wartość Twojego kapitału o opłatę likwidacyjną? Taka opłata jest pobierana niezgodnie z obowiązującym prawem. Dlatego, jeśli Ciebie również dotknęła opłata likwidacyjna w MET LIFE, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Pomoc Poszkodowanym. Dzięki naszej pomocy, już ponad 1000 Klientów odzyskało swoje pieniądze.

Zachęcamy do bezpłatnych konsultacji z naszymi prawnikami. Dzięki działalności bez pobierania przedwstępnych opłat, nasi Klienci nie ryzykują utraty jakichkolwiek należności. Sprawa w sądzie prowadzona jest bez ryzyka po stronie osoby poszkodowanej. Zajmujemy się polisolokatami zamkniętymi nawet 10 lat temu, jak i również trwającymi do dzisiaj. Utracone pieniądze nadal można odzyskać.

Zwrot opłaty likwidacyjnej w MET LIFE

Jeśli dla Ciebie rezygnacja z polisy MET LIFE, oznaczała utratę części kapitału, która jednocześnie nie jest dla Ciebie akceptowalnym posunięciem ze strony ubezpieczyciela - wiedz, że masz prawo domagać się zwrotu odebranych Ci pieniędzy. Kolejne wyroki sądów zapadające na korzyść Klientów, zobowiązuje ubezpieczycieli do oddania pobranych wcześniej środków finansowych.

Zwiększ czujność przy zakładaniu polis, takich jak:

MetLife – Dodatkowy Ubezpieczeniowy Program Inwestycyjny
MetLife – Global Inwestor
MetLife – Inwestor
MetLife – MetLife Invest
MetLife – MetLife Invest Plus
MetLife – MetLife Invest Premium
MetLife – Nasz Fundusz
MetLife – Optimax
MetLife – Optimax Plus
MetLife – Plan Inwestycyjny Cassiopeia
MetLife – Plan Inwestycyjny Cassiopeia Plus
MetLife – Plan Inwestycyjny Cassiopeia Plus (umowa dodatkowa)
MetLife – Plan Inwestycyjny Cassiopeia (umowa dodatkowa)
MetLife – SuperKapitał
MetLife – SuperKapitał S
MetLife – Twoja Emerytura
MetLife – Ubezpieczeniowy Program Inwestycyjny ze składką jednorazową
MetLife – Ubezpieczeniowy Program Inwestycyjny ze składką regularną
MetLife – Umowa dodatkowa Nowa Emerytura – ze składką jednorazową
MetLife – Umowa dodatkowa Nowa Emerytura – ze składką regularną
MetLife – Umowa dodatkowa SuperKapitał – ze składką jednorazową
MetLife – Umowa dodatkowa SuperKapitał – ze składką regularną
MetLife – Umowa dodatkowa SuperKapitał S” – ze składką jednorazową
MetLife – Umowa dodatkowa SuperKapitał S” – ze składką regularną
MetLife – Umowa dodatkowa Twoja Emerytura – ze składką jednorazową

MetLife – Umowa dodatkowa Twoja Emerytura – ze składką regularną

Jeżeli tylko zauważysz, że po aktywowaniu produktu inwestycyjnego, spora część Twojego kapitału przepadła, masz prawo do odzyskania wszystkich swoich środków finansowych. Jesteśmy po to, by pomóc Ci walczyć o swoje prawa z nieuczciwymi zapisami w umowach oraz regulaminach polis inwestycyjnych.

Rezygnacja z polisy i wypowiedzenie umowy w MET LIFE

Nasza Kancelaria, nie tylko pomoże odzyskać Ci utracone środki finansowe, ale również doradzimy jak zrezygnować z produktów MET LIFE, a także w jaki sposób napisać wypowiedzenie umowy. Nadal nie wiedząc jak odzyskać pieniądze z MET LIFE - zostaw to nam, osobom mającym wieloletnie doświadczenie oraz zdobytą praktykę w wielu podobnych sprawach, w których zarzuty stawiane są towarzystwom ubezpieczeniowym.

ODZYSKAJ SWOJE PIENIĄDZE!

Skontaktuj się z naszą Kancelarią

 

Imię i Nazwisko

E-mail
Numer telefonu

 

lub zadzwoń:

tel. 791557507