Pomoc dla osób, którym ubezpieczyciel pobrał opłaty likwidacyjne

Wydarzenia i wyroki

Najnowsze orzeczenia publikujemy na naszej witrynie na facebook: http://facebook.com/OplatyLikwidacyjne

2017.05.15 - SKANDIA x 3, GENERALI - OPŁATA Likwidacyjna - Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa, wydał wyrok zasądzający opłatę likwidacyjną od tych zakładów ubezpieczeń,

2017.05.10 - AEGON, SKANDIA x 3, GENERALI - OPŁATA Likwidacyjna - Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa, wydał wyrok zasądzający opłatę likwidacyjną od tych zakładów ubezpieczeń,

2017.05.09 - AXA, GENERALI - OPŁATA Likwidacyjna - Sąd Okręgowy w Warszawie, wydał prawomocne orzeczenia zasądzające opłatę likwidacyjną,

2017.05.08 - AXA, GENERALI - OPŁATA Likwidacyjna - Sąd Okręgowy w Warszawie, wydał prawomocne orzeczenia zasądzające opłatę likwidacyjną,

2017.04.28 - AEGON, SKANDIA, GENERALI - OPŁATA Likwidacyjna - Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa, wydał wyrok zasądzający opłatę likwidacyjną od tych zakładów ubezpieczeń,

2017.04.21 - AEGON, SKANDIA x2, - Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa, wydał wyrok zasądzający opłatę likwidacyjną od tych zakładów ubezpieczeń,

2017.04.14 - AEGON, EUROPA, AXA, GENERALI, SKANDIA (Vienna Life) x 3 - Sądy Rejonowe dla Warszawy Mokotowa oraz Woli wydał orzeczenia zasądzające opłatę likwidacyjną,

2017.04.07 - AEGON, SKANDIA, GENERALI x 2, Compensa - Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa, wydał wyrok zasądzający opłatę likwidacyjną od tych zakładów ubezpieczeń,

2017.04.06 - AXA, GENERALI, AEGON - OPŁATA Likwidacyjna - Sąd Okręgowy w Warszawie, wydał prawomocne orzeczenia zasądzające opłatę likwidacyjną,

2017.03.30 - AEGON, SKANDIA, - Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa, wydał wyrok zasądzający opłatę likwidacyjną od tych zakładów ubezpieczeń,

2017.03.29 - AXA, GENERALI - OPŁATA Likwidacyjna - Sąd Okręgowy w Warszawie, wydał prawomocne orzeczenia zasądzające opłatę likwidacyjną,

2017.03.23 - AEGON, SKANDIA, GENERALI - OPŁATA Likwidacyjna - Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa, wydał wyrok zasądzający opłatę likwidacyjną od tych zakładów ubezpieczeń,

2017.03.22 - AXA, AEGON, SKANDIA x2, Generali,  - Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa oraz Woli, wydał wyrok zasądzający opłatę likwidacyjną od tych zakładów ubezpieczeń,

 2017.03.16 - AEGON, 4 x SKANDIA, Generali, Europa - Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa oraz Woli, wydał wyrok zasądzający opłatę likwidacyjną od tych zakładów ubezpieczeń,

2017.03.15 - AEGON, SKANDIA x2, GENERALI - Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa, wydał wyrok zasądzający opłatę likwidacyjną od tych zakładów ubezpieczeń,

2017.03.06 - AEGON, EUROPA, AXA, GENERALI - Sądy Rejonowe dla Warszawy Mokotwa oraz Woli wydał orzeczenia zasądzające opłatę likwidacyjną,

2017.03.01 - AEGON, SKANDIA, - Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa, wydał wyrok zasądzający opłatę likwidacyjną od tych zakładów ubezpieczeń,

2017.02.23 - AXA, GENERALI, AEGON - OPŁATA Likwidacyjna - Sąd Okręgowy w Warszawie, wydał prawomocne orzeczenia zasądzające opłatę likwidacyjną

2017.02.16 - AEGON, SKANDIA, - Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa, wydał wyrok zasądzający opłatę likwidacyjną od tych zakładów ubezpieczeń

2017.02.01 - AXA, GENERALI - OPŁATA Likwidacyjna - Sąd Okręgowy w Warszawie, wydał prawomocne orzeczenia zasądzające opłatę likwidacyjną

2017.02.01 - opublikwoano orzeczenie Sadu Rejonowego w Wieluniu zasadzajacego zwrot opłaty likwidacyjnej: https://orzeczenia.ms.gov.pl/details/$0022op$0142ata$0020likwidacyjna$0022/152520154020003_VIII_C_000129_2016_Uz_2016-10-11_001

2017.01.31 - AEGON, SKANDIA, GENERALI - OPŁATA Likwidacyjna - Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa, wydał wyrok zasądzający opłatę likwidacyjną od tych zakładów ubezpieczeń

2017.01.19 - AXA, AEGON, SKANDIA, Generali,  - Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa oraz Woli, wydał wyrok zasądzający opłatę likwidacyjną od tych zakładów ubezpieczeń

2017.01.11 - AEGON, 3 x SKANDIA, Generali, Europa - Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa oraz Woli, wydał wyrok zasądzający opłatę likwidacyjną od tych zakładów ubezpieczeń

2017.01.05 - AEGON, 2 x SKANDIA, - Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa, wydał wyrok zasądzający opłatę likwidacyjną od tych zakładów ubezpieczeń

2016.12.28 - AEGON - OPŁATA Likwidacyjna - Sąd Okręgowy w Warszawie, wydał prawomocny wyrok zasądzający opłatę likwidacyjną

2016.12.22 - AEGON, SKANDIA, GENERALI - OPŁATA Likwidacyjna - Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa, wydał wyrok zasądzający opłatę likwidacyjną od tych zakładów ubezpieczeń

2016.12.21 - AEGON - OPŁATA Likwidacyjna - Sąd Okręgowy w Warszawie, wydał prawomocny wyrok zasądzający opłatę likwidacyjną 

2016.12.15 - Sąd Okręgowy we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy (sygn. akt II Ca 2185/15) prawomocnym wyrokiem oddala apelację ubezpieczyciela i nakazuje zwrot 15 000 zł z odsetkami. Zapraszamy do lektury: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/Op$0142ata$0020Likwidacyjna/155025000001003_II_Ca_002185_2015_Uz_2016-09-09_002

2016.12.15 - GENERALI- Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu z polisy tego zakładu ubezpieczeń.

2016.12.14 - AEGON - OPŁATA Likwidacyjna - Sąd Okręgowy w Warszawie, wydał prawomocny wyrok zasądzający opłatę likwidacyjną 

2016.12.07- AXA, AEGON, SKANDIA x3, GENERALI kolejne 6 korzystnych dla konsumentów wyroki w Sadzie Rejonowym dla Warszawy Woli i Mokotowa dotyczące polisolokat.

2016.12.06 - AXA, AEGON, GENERALI, - dziś rano zapadły 3 korzystne dla konsumentów wyroki w Sadzie Rejonowym dla Warszawy Woli i Mokotowa dotyczące polisolokat.

2016.11.30 - zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie oddalający apelację Skandii (Vienna Life) 

2016.11.29 - Skandia czyli obecnie Vienna Life - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej.

2016.11.23 - GENERALI- Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu z polisy tego zakładu ubezpieczeń.

2016.11.22 - AEGON - OPŁATA Likwidacyjna - Sąd Okręgowy w Warszawie, wydał prawomocny wyrok zasądzający opłatę likwidacyjną 

2016.11.18 - Europa - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej.

2016.11.16 - AXA, AEGON, SKANDIA x 2 - zapadły kolejne 4 korzystne dla konsumentów wyroki w Sadzie Rejonowym dla Warszawy Woli i Mokotowa dotyczące polisolokat.

2016.11.14 - AXA, AEGON, GENERALI, - dziś rano zapadły 3 korzystne dla konsumentów wyroki w Sadzie Rejonowym dla Warszawy Woli i Mokotowa dotyczące polisolokat.

2016.10.27 - zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie oddalający apelację Skandii (Vienna Life) z dnia 27.10.2016 r., sygn. akt V Ca 31/16 co oznacza, iż zakład ubezpieczeń musi wypłacić pełną kwotę środków zgromadzonych na koncie ubezpieczającego. Wyrok prawomocny.

2016.10.25 - Skandia czyli obecnie Vienna Life - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej.

2016.10.24 - GENERALI- Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu z polisy tego zakładu ubezpieczeń.

2016.10.21 - AEGON - OPŁATA Likwidacyjna - Sąd Okręgowy w Warszawie, wydał prawomocny wyrok zasądzający opłatę likwidacyjną - sygn. akt V Ca 4386/15, wyrok prawomocny.

2016.10.21 - AEGON - OPŁATA WARUNKOWA!!! - Sąd Okręgowy w Warszawie, wydał prawomocny wyrok zasądzający opłatę warunkową - sygn. akt V Ca 4425/15,

2016.10.19 - Europa - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej.

2016.10.19 - Skandia - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjne

2016.10.19 - GENERALI- Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu z polisy tego zakładu ubezpieczeń.

2016.10.13 - GENERALI- Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu z polisy tego zakładu ubezpieczeń.

2016.10.13 - AEGON - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej.

2016.10.12 - Skandia - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej.

2016.10.05 - Skandia - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej.

2016.09.29 - Skandia - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej.

2016.09.28 - GENERALI- Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu z polisy tego zakładu ubezpieczeń.

2016.09.27 - Skandia - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej.

2016.09.26 - AEGON - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej.

2016.09.21 - Nationale Niederlanden - wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa zasądzający potrąconą opłatę likwidacyjną.

2016.09.20 - PKO - Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli zasądził od tego ubezpieczyciela zwrot pobranej opłaty likwidacyjnej.

2016.09.20 - AEGON - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej.

2016.09.19 - Skandia - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej.

2016.09.16 - SKANDIA - wyrok zasądzający zwrot pełnego wykupu wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa.

2016.09.15 - SKANDIA - wyrok zasądzający zwrot pełnego wykupu wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa.

2016.09.14 - GENERALI - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej.

2016.09.09 - Skandia - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej:

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/152510000001503_III_Ca_000379_2016_Uz_2016-06-24_001

2016.08.31 - PKO Życie - zapraszamy do lektury orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie zasądzającego potrącone kwoty przez ubezpieczyciela (wyrok prawomocny): http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015awiadczenie$0020Wykupu/154505000001503_V_Ca_000886_2016_Uz_2016-07-05_001

2016.08.30 - Skandia - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej:

http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/$015awiadczenie$0020Wykupu/154505200008003_XVI_C_001451_2015_Uz_2016-08-05_001

2016.08.29 - SKANDIA - wyrok zasądzający zwrot pełnego wykupu wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa.

2016.08.25 - GENERALI - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej.

2016.08.19 - AXA - Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli zasądza zwrot pełnego wykupu z polisy tego zakładu ubezpieczeń.

2016.08.16 - Skandia - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej.

2016.08.16 - AXA - Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli zasądza zwrot pełnego wykupu z polisy tego zakładu ubezpieczeń.

2016.08.11 - Skandia - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej.

2016.08.11 - Generali - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej.

2016.08.05 - Skandia - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - zapraszamy do lektury kolejnego orzeczenia zasądzajacego zwrot pełnego wykupu z polisolokaty: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/154505200001003_II_C_003150_2014_Uz_2015-03-25_001

2016.08.03 - Skandia - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej.

2016.08.01 - Generali - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej.

2016.08.01 - Skandia - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej.

2016.07.29 - AEGON - Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zasądza zwrot pełnej opłaty likwidacyjnej.

2016.07.29 - Skandia - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej.

2016.07.25 - Skandia - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot pełnego wykupu w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej.

2016.07.22 - Generali - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądza zwrot opłaty dystrybucyjnej w związku z likwidacją polisy inwestycyjnej.

2016.07.21 - AEGON ETF - Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zasądza zwrot pełnej opłaty warunkowej.

2016.07.20 - TU Europa - Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Płd zasądza zwrot pełnej kwoty wpłat na rzecz konsumenta.

2016.07.13 - SKANDIA - kolejna prawomocna wygrana naszego Klienta: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/154505000001503_V_Ca_000849_2015_Uz_2016-05-16_001

2016.07.05 - Skandia - Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zasądza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu. http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/154505200001003_II_C_002381_2014_Uz_2015-02-23_001

2016.06.28 - Sąd Okręgowy w Koninie zasądza pełną wartość wykupu z polisy inwestycyjnej: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/153505000000503_I_C_000182_2015_Uz_2016-03-10_001

2016.06.23 - Skandia - Sąd Okręgowy w Nowym Sączu prawomocnym wyrokiem zasądza pełne świadczenie wykupu: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/152015000002503_III_Ca_000166_2016_Uz_2016-05-24_002

2016.06.16 - AEGON - Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zasądza zwrot opłaty warunkowej.

2016.06.14 - Skandia - Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zasądza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu.

2016.06.13 - PKO/Nordea - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli zasądził zwrot opłaty likwidacyjnej od tego ubezpieczyciela.

2016.06.09 - Generali - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądził zwrot opłaty z polisolokaty OmniProfit Premium.

2016.06.10 - AEGON - Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zasądza zwrot opłaty warunkowej.

2016.06.10 - Skandia - Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zasądza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu.

2016.06.02 - Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie zasądza potrąconą cześć wykupu: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/155020050000503_I_C_000366_2015_Uz_2016-04-18_001

2016.05.31 - AEGON - Sąd Okręgowy w Warszawie zasądza zwrot opłaty warunkowej. Wyrok prawomocny!!!

2016.05.31 - AEGON - Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zasądza zwrot opłaty warunkowej.

2016.05.27 - Skandia - zapraszamy do lektury prawomocnego wyroku nakazującego zwrot pełnego świadczenia wykupu: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/154505200008003_XVI_C_002909_2015_Uz_2016-04-28_001

2016.05.27 - Open Life Inwestycja Kapitał na Przyszłość - Sąd Okręgowy w Warszawie, prawomocnym wyrokiem nakazuje zwrot pełnego wykupu: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu$0020/154505000001503_V_Ca_003049_2014_Uz_2015-07-07_002

2016.05.24 - Skandia - Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zasądza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu.

2016.05.20 - AEGON - Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zasądza zwrot opłaty warunkowej.

2016.05.18 - SKANDIA - wyrok zasądzający zwrot pełnego wykupu wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa.

2016.05.17 - SKANDIA - zapraszamy do kolejnego uzasadnienia wyroku - sygna. akt: XVI C 2909/15 w sprawie, gdzie zasądzono zwrot świadczenia wykupu: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/154505200008003_XVI_C_002909_2015_Uz_2016-04-28_001

2016.05.17 - GENERALI - wyrok zasądzający zwrot pełnego wykupu wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa.

2016.05.11 - SKANDIA - 3 kolejne, prawomocne wyroki zasądzające zwrot świadczenia wykupu wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie - sygn. akt V Ca 2349/15, V Ca 2501/15, V Ca 1747/15

2016.05.10 - GENERALI - Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zasądza zwrot opłaty likwidacyjnej - sygn akt I C 158/16

2016.05.06 - AXA - Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli zasądza zwrot opłaty likwidacyjnej.

2016.05.05 - EUROPA - wyrok zasądzające zwrot opłaty likwidacyjnej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy

2016.05.04 - SKANDIA - dwa wyroki zasądzające zwrot świadczenia wykupu w SR Warszawa Mokotów.

2016.05.04 - Sąd Rejonowy w Węgrowcu zasądza zwrot pełnej wartości wykupu. Zapraszamy do lektury http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu$0020/153510600000503_I_C_000358_2015_Uz_2015-08-20_001 

2016.05.04 – mBank – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zasądza zwrot składki na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

2016.04.29  - AXA - wyrok zasądzający zwrot opłaty likwidacyjnej w SR Warszawa Wola

2016.04.29 - GENERALI - wyrok zasądzający zwrot opłaty likwidacyjnej w SR Warszawa Wola

2016.04.29 - SKANDIA - dwa wyroki zasądzające zwrot świadczenia wykupu w SR Warszawa Mokotów.

2016.04.28 – mBank – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zasądza zwrot składki na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jeżeli mieli Państwo takie ubezpieczenie przy własnym kredycie zapraszamy do kontaktu. Więcej na www.uczciwebanki.pl

2016.04.27 - Europa - Sąd Rejonowy w Jędrzejowie zasądza zwrot opłaty likwidacyjnej: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/op$0142ata$0020likwidacyjna$0020/152005100000503_I_C_000336_2015_Uz_2016-02-16_001

2016.04.26 - SKANDIA - Sąd Rejonowy w Olkuszu zasądza zaniżone świadczenie wykupu: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/152010350000503_I_C_000520_2015_Uz_2016-03-11_002

2016.04.26 - SKANDIA - Sąd Okręgowy w Krakowie potwierdza wyrok Sądu Rejonowego w Krakowie zasądzającego świadczenie wykupu. http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/152010000001003_II_Ca_002305_2015_Uz_2016-02-09_002

2016.04.25 - SKANDIA - dwa wyroki zasądzające zwrot świadczenia wykupu w SR Warszawa Mokotów.

2016.04.22 - AEGON - Sąd Okręgowy w Warszawie oddala apelację AEGONA i utrzymuje wyrok zasądzający zwrot opłaty likwidacyjnej.

2016.04.22 - SKANDIA - Sąd Okręgowy w Warszawie w 3 kolejnych wyrokach oddala apelację pozwanego, czym potwierdza prawidłowość orzeczenia Sądu I Instancji, który zasądził zwrot pełnego świadczenia wykupu - sygn. spraw V Ca 4171/14, V Ca 3569/14, V Ca 849/15.

2016.04.19 - Aegon - Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zasądza zwrot opłaty likwidacyjnej.

2016.04.18 - AXA - Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli zasądza zwrot opłaty likwidacyjnej.

2016.04.16 - AEGON - SR dla Warszawy Mokotowa zasądza opłatę likwidacyjną na rzecz kolejnego konsumenta: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/154505200000503_I_C_004179_2015_Uz_2016-04-01_001

2016.04.13 - AXA - Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli zasądza zwrot opłaty likwidacyjnej.

2016.04.06 - SKANDIA - SO Warszawa, prawomocnym wyrokiem oddala apelację ubezpieczyciela i potwierdza wyrok Sądu I Instancji zasądzający zwrot pełnego świadczenia wykupu.

2016.04.05 - Open Life - SR dla Warszawy Woli - zasadza zwrot opłaty likwidacyjnej,

2016/04.05 - Aegon - Sąd Rejonowy w Poznaniu zasądza opłatę likwidacyjną z produktu Multipin: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/op$0142ata$0020likwidacyjna$0020/153510400003503_VII_C_001562_2015_Uz_2016-03-21_001

2016.04.05 - Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa podważa prawo do pobierania oplaty dystrybucyjnej:http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu$0020/154505200000503_I_C_003718_2015_Uz_2016-03-29_001

2016.04.10 - GENERALI - kolejne dwa wyroki Sadu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa zasadzające zwrot potrąceń z polisy inwestycyjnej, sygn. akt I C 4363/15, I C 2830/15

2016.03.31 - SKANDIA - SR Warszawa Mokotów zasądza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu na rzecz konsumenta.

2016.03.24 - SKANDIA - Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zasądza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015awiadczenie$0020Wykupu/154505200001003_II_C_002070_2015_Uz_2016-03-11_001

2016.03.22 - SKANDIA - SR Warszawa Mokotów zasądza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu na rzecz konsumenta

2016.03.21 - Sąd Okręgowy w Nowym Sączu zasądza zwrot opłaty likwidacyjnej. Pozwany bronił się podniesionym kosztami. Jak zauważył Sąd: Przeznaczenie korzyści na spłatę zobowiązań bądź realizację własnych zobowiązań prowadzi do zmniejszenia pasywów. Nie można więc w takiej sytuacji mówić o braku wzbogacenia pozwanego. W takim duchu wypowiedział się również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 grudnia 1998r. I CKN 918/97 LEX nr 55395. http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/op$0142ata$0020likwidacyjna$0020/152015000002503_III_Ca_000826_2015_Uz_2016-02-10_002

2016.03.21 - Open Life - SR Warszawa Śródmieście zasądza zwrot opłaty likwidacyjnej.

2016.03.15 - AXA - Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli zasądza zwrot opłaty likwidacyjnej od tego ubezpieczyciela.

2016.03.11 - SKANDIA - SO Warszawa, prawomocnym wyrokiem zmienia wyrok Sądu I instancji i zasądza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu na rzecz konsumenta.

2016.03.02 - Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w kolejnym wyroku zasądza zwrot wartości wykupu: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/154505200008003_XVI_C_001797_2014_Uz_2016-01-11_001

2016.02.29 - AXA - Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli zasądza zwrot opłaty likwidacyjnej.

2016.02.19 - AEGON  - Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny oddala apelację AEGONA i potwierdza obowiązek zwrotu opłaty likwidacyjnej z odsetkami.

2016.02.16 - SKANDIA - db inwestuj w przyszłość – aktywne oszczędzanie - SR w Pruszkowie zasądza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu. Zapraszamy do lektury: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/154505150000503_I_C_001304_2015_Uz_2016-02-16_001

2016.02.08 - SKANDIA - SR w Krakowie zasądza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu z produktu Złoty Wiek, http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/152010200006003_XII_C_003567_2015_Uz_2015-12-16_002

2016.02.05 - kolejny wyrok SR dla Warszawy Woli, w którym Sąd zasądza zwrot zaniżonej wartości wykupu, http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/$015bwiadczenie$0020wykupu/154505350001003_II_C_000200_2015_Uz_2015-06-26_001

2016.02.05 - Aegon - SR w Lesku zasądza zwrot opłaty warunkowej http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/Op$0142ata$0020likwidacyjna/154005150000503_I_C_000187_2015_Uz_2015-11-30_001

2016.02.04 - Generali - SR dla Warszawy Mokotowa zasądza zwrot opłaty likwidacyjnej.

2016.02.02 - Skandia - SR Warszawa Mokotów w kolejnej sprawie zasądza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu.

2016.01.29 - AEGON - SR Warszawa Mokotów zasadza zwrot opłaty dystrybucyjnej.

2016.01.29 - Skandia - SR Warszawa Mokotów w 3 kolejnych sprawach zasadza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu.

2016.01.29 - Metlife - SR w Świdnicy zasądza zwrot zaniżonej wartości wykupu: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/155020150000503_I_C_001923_2015_Uz_2015-12-17_001

2016.01.25 - Sąd Rejonowy dla Gdańska Północ zasądza zwrot zaniżonej wartości wykupu: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/151015100000503_I_C_000050_2015_Uz_2015-12-18_001

2016.01.20 - SKANDIA - SR Warszawa Mokotów zasądza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu.

2016.01.19 - SO w Łodzi - przedawnienie roszczeń o wartość wykupu wynosi 10 lat. Świadczenie wykupu nie stanowi głównego świadczenia stron z umowy UFK. http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/152510000001503_III_Ca_001237_2015_Uz_2015-12-23_001

2016.01.15 - SKANDIA - kolejne 3 wyroki SR Warszawa Mokotów zasądzające zaniżone świadczenie wykupu.

2015.11.20 -  AEGON - SR Warszawa Mokotów zasadza zwrot opłaty likwidacyjnej: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/154505200000503_I_C_001769_2015_Uz_2015-11-09_001

2015.11.03 - SKANDIA - . kolejny raz SR Warszawa Mokotów zasadza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu.

2015.11.04 - AEGON ETF -  SR Warszawa Mokotów zasądza zwrot pobranej przez ubezpieczyciela opłaty.

2015.10.13 - SKANDIA - zapadły kolejne wyroki zasądzające zwrot zaniżonych świadczeń wykupu przed Sadem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa (sygn. akt II C 117/15, II C 1049/14).

2015.09.22 - SR Warszawa Wola publikuje uzasadnienie pytania prawnego dotyczącego charakteru świadczenia wykupu: 

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykup/154505000001503_V_Ca_000568_2015_Uz_2015-09-07_001

2015.09.16 - AEGON - opłata dystrybucyjna - SR Warszawa Mokotów zasądza zwrot zatrzymanej przez ubezpieczyciela kwoty.

2015.09.07 - AEGON - SR Warszawa Mokotów zasądza zwrot opłaty w produkcie ETF

2015.09.01 - Europa - SO Warszawa, V Wydział Odwoławczy - zmienia wyrok Sądu I Instancji i zasądza konsumentowi zwrot potrąconych kwot z ubezpieczenia grupowego. Sąd negatywnie ocenił stosowaną przez ubezpieczyciela wartość wykupu. Zapraszamy do lektury: 

https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015aWIADCZENIE$0020WYKUPU/154505000001503_V_Ca_003049_2014_Uz_2015-09-01_001

2015.09.08 AEGON - SO Warszawa zasądza zwrot pobranej opłaty likwidacyjnej.

2015.08.28 - GENERALI SR Warszawa Mokotów zasądza zwrot zaniżonej wartości wykupu z produktu tego ubezpieczyciela.

2015.08.24 - GENERALI - SR Warszawa Mokotów zasądza zwrot zaniżonej wartości wykupu z produktu tego ubezpieczyciela.

2015.08.20 - SR Wrocław Krzyki zasądza wypłatę zaniżonego świadczenia wykupu, na rzecz podmiotu, który przejął na podstawie cesji wierzytelność ubezpieczającego https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015awiadczenie$0020Wykupu/155025450000503_I_C_000304_2015_Uz_2015-06-17_001

2015.08.02 - SO Warszawa zasądza zwrot zaniżonej wartości wykupu z produktu GENERALI.

2015.08.02 - SR dla m.st Warszawy uważa, iż głównym celem umowy UFK było uzyskanie świadczenia wykupu. Czyli Klient zawierając umowę chciał, aby zakończyła się przed terminem, co wiązało się ze stratą jego własnych środków. Zapraszam do lektury: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/Op$0142ata$0020Likwidacyjna/154505250001003_II_C_002950_2014_Uz_2015-06-09_001

2015.08.01 - Powód pozywa bank zamiast ubezpieczyciela i przegrywa w Sądzie - zapraszam do lektury: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/Op$0142ata$0020Likwidacyjna/155025500000503_I_C_001855_2013_Uz_2014-08-22_001

2015.07.31 - Sąd Okręgowy w Łodzi uznaje opłatę za wykup za niedozwoloną: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/op$0142ata$0020dystrybucyjna/152510000001503_III_Ca_001539_2014_Uz_2015-03-19_001

2015.07.30 - SR Warszawa Wola zasądza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu.

2015.07.24 - SR Warszawa Wola zasądza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu.

2015.07.24 - TU Europa - "oszukańcze polisy", nieważność, SO rozkłada na czynniki pierwsze produkt ubezpieczyciela i pokazuje charakter produktu. Zapraszamy do lektury: http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000000903_III_C_001453_2013_Uz_2015-03-27_001

2015.07.24 - TU Europa - "oszukańcze polisy", nieważność, SO rozkłada na czynniki pierwsze produkt ubezpieczyciela i pokazuje charakter produktu. Zapraszamy do lektury: http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000000903_III_C_001453_2013_Uz_2015-03-27_001

2015.07.24 SO Warszawa kieruje pytanie prawne do Sądu Najwyższego w sprawie polis inwestycyjnych.

2015.07.23 - SR Warszawa Wola zasądza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu.

2015.07.23 - Generali: SR Warszawa Mokotów - sygn. IC 1521/15 zasądza kwotę zatrzymaną przez ubezpieczyciela.

2015.07.22 - PKO (Nordea) podstęp i klauzula abuzywna - tak SO w Nowym Sączu ocenił polisę inwestycyjną tego ubezpieczyciela. http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/Op$0142ata$0020Likwidacyjna/152015000000503_I_C_001518_2013_Uz_2014-10-07_001

2015.07.01 -  SO w Piotrkowie Trybunalskim uchyla wyrok korzystny dla konsumenta i przekazuje sprawę do Sądu I Instancji - Sąd wskazuje, iż nie oceniono kosztów ubezpieczyciela: http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/$015awiadczenie$0020Wykupu/152515000001003_II_Ca_000359_2015_Uz_2015-06-01_001

2015.07.01 - Generali - SR Warszawa Mokotów zasądza zwrot zmniejszonego świadczenia wykupu

2015.06.29 - Skandia - SR Warszawa Mokotów - kolejny wyrok zasądzające zwrot zmniejszonego świadczenia wykupu.

2015.06.27 - SR Wrocław - kolejny wyrok kwestionujący świadczenie wykupu: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/155025450000503_I_C_000304_2015_Uz_2015-06-17_001

2015.06.18 Generali - SO Warszawa Wydział V Cywilny prawomocnym wyrokiem zasądza zwrot zmniejszonego świadczenia wykupu.

2015.06.17 - Skandia -SR Warszawa Mokotów - 2 kolejne wyroki zasądzajcie zwrot zmniejszonego świadczenia wykupu. 

2015.06.17 - AXA - SR Warszawa Wola zasądza zwrot zmniejszonej wartości wykupu!!!!

2015.06.09 - kolejne dwa orzeczenia, w których nakazano zwrot opłat likwidacyjnych od AEGON: 

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/Op$0142ata$0020Likwidacyjna/155025450000503_I_C_002925_2014_Uz_2015-03-27_001

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/Op$0142ata$0020Likwidacyjna/155025450000503_I_C_000205_2015_Uz_2015-03-27_001

2015.04.23 - (Nordea/PKO) Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie I ACa 1699/14 zasądza zwrot opłaty likwidacyjnej przeciwko temu ubezpieczycielowi. Zapraszamy do lektury: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/op$0142ata$0020likwidacyjna/152000000000503_I_ACa_001699_2014_Uz_2015-02-20_001

2015.04.17 - SKANDIA - Sad oddala powództwo przeciwko temu ubezpieczycielowi o zwrot zaniżonego świadczenia wykupu z uwagi na przedawnienie (wg Sądu 3 letnie). SR Warszawa Mokotów 17.04.2015 r.  (sprawa nie dotyczyła naszego Klienta)

2015.04.17 - AEGON -kolejny wyrok zasadzający zwrot z polisy inwestycyjnej - SR Warszawa Mokotów

2015.04.09 - COMPENSA - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w wyroku (nieprawomocnym) zasądził w dniu 9.04.2014 r. zwrot całej opłaty likwidacyjnej od tego ubezpieczyciela.

2015.04.01 - AEGON - OPŁATA WARUNKOWA - w dniu dzisiejszym przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa zapadł wyrok nakazujący AEGON zwrot opłaty warunkowej z polisolokaty (orzeczenia nieprawomocne).

2015.03.25 - SKANDIA - 25.03.2015 r. w dniu dzisiejszym przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa zapadł kolejny wyrok nakazujące SKANDI zwrot zatrzymanych środków z polisolokat (orzeczenia nieprawomocne).

2015.03.24 - AEGON - ciekawostka, Sąd We Wrocławiu uznał, że Agent ubezpieczeniowy (tzw. OWCA), nie może dochodzić roszczenia za polisę, którą wystawił na siebie, bo jest to nadużycie prawa/ Zapraszam do lektury: http://orzeczenia.ms.gov.pl/…/155025500000503_I_C_001327_20…

2015.03.24 -  AEGON - tym razem Sąd we Wrocławiu nakazał AEGON zwrot opłaty likwidacyjnej. Co ciekawe Sąd potwierdził, że roszczenie o zwrot zatrzymanych kwot przedawnia sie z upływem 10 lat. Zapraszamy do lektury: http://orzeczenia.ms.gov.pl/…/155025500000503_I_C_001366_20…

2015.03.13 - GENERALI - dziś zapadł kolejny wyrok, w którym Sąd zasądza zwrot całej zmniejszonej wartości wykupu/opłaty likwidacyjnej - I C 2611/14 SR W-wa Mokotów.

2015.03.12 - Nordea/ PKO - tym razem Sąd zasądził zwrot opłaty likwidacyjnej przeciwko Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (obecnie PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna). Wyrok nieprawomocny przed SR Warszawa Mokotów

2015.03.06  - w dniu dzisiejszym przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa zapadły kolejne dwa wyroki sygn. akt II C 2017/14, II C 3150/14 nakazujące Skandii zwrot zatrzymanych środków z polisolokat (orzeczenia nieprawomocne).

2015.03.04 - zapadł kolejny wyrok przeciwko Skandii. Sąd zasądził zwrot całej zatrzymanej kwoty z polisolokaty – SR Warszawa Mokotów - II C 2065/14 (wyrok pierwszej instancji, pozwana może wnieść od niego apelację).

2015.02.12 - Polisolokata GENERALI – prawomocny wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Sygn. akt: I C 84/14. Ubezpieczyciel nie wniósł apelacji od wyroku, zasądzającego zwrot całej opłaty likwidacyjnej.

2015.02.11 - AEGON – i kolejny już wyrok przeciwko ubezpieczycielowi –tym razem Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację pozwanego ubezpieczyciela potwierdzając że opłata pobrana przez ubezpieczyciela w związku z rozwiązanie umowy jest niedozwolona. Sygn. akt V Ca 4041/14.

2015.02.06 - AXA – Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli, uwzględnił w całości roszczenie Ubezpieczającego i zasądził zwrot opłaty likwidacyjnej od tego ubezpieczyciela. Sygn. akt I Nc 10857/14. Sprawa prawomocnie zakończona!!!

2015.01.31 -  tym razem Sąd Okręgowy w Poznaniu w dniu 31.01.2015 r. oddalił apelację pozwanej Skandii. W ten sposób Poszkodowany odzyskał kwotę z tytułu zaniżonego świadczenia wykupu. Sygn. akt XV Ca 1132/14.

2015.01.07 – Nowy rok rozpoczęliśmy sukcesem. Zapadł prawomocny, pozytywny dla Naszego Klienta wyrok, tym razem przeciwko Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  [SR Warszawa Wola sygn. akt II C 2223/13]

2014.12.18 - zapadł korzystny wyrok nakazujący Generali TU S.A. wypłatę należności wynikających z opłaty likwidacyjnej wraz z należnymi odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu.

2014.12.15 – Sąd nakazał Skandii Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zwrot kolejnemu z naszych Klientów całej opłaty likwidacyjnej wraz z należnymi odsetkami.

2014.10.12 – Kolejna wygrana w sprawie zwrotu opłaty likwidacyjnej: tym razem ze Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

2014.12.09 – Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli zasądził od Generali Życie TU S.A. (produkt: Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi Generali OmniProfit) zwrot całej opłaty likwidacyjnej z odsetkami. Wg Sadu pobrana opłata jest nieadekwatna do poziomu ryzyka ubezpieczyciela a ubezpieczyciel nie ma prawa przerzucać kosztów własnej działalności na ubezpieczającego.

2014.11.07 - W okresie od 3 do 7 listopada 2014 r. Kancelaria współpracująca z Naszą firmą uzyskała kolejne 3 korzystne wyroki w sporach o zwrot nienależnie pobranych opłat likwidacyjnych.

2014.10.07 - W wydaniu Super Ekspresu opublikowano artykuł dotyczący możliwości odzyskiwania opłat likwidacyjnych. Zapraszamy do lektury:  Artykuł w Super Ekspress

2014.06.12 - Sąd Okręgowy w Nowym Sączu nakazał zwrot opłaty likwidacyjnej 

2014.02.18 - Sąd Okręgowy w Gdańsku nakazał zwrot opłaty likwidacyjnej.

2014.02.17 - Wydano wyrok, zgodnie z którym nakazano zwrot zmniejszonego świadczenia wykupu wraz z odsetkami za blisko 3 lata opóźnienia.

2013.02.12 – Prawnicy współpracujący z Naszą firmą wygrali zwrot opłaty likwidacyjnej z Zakładem Ubezpieczeń z siedzibą we Wrocławiu.

2012.06.26 - Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie sygn. akt VI ACa 87/12 uznał, iż ubezpieczyciel nie może pobierać opłaty likwidacyjnej 

2010.05.14 - Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku w sprawie VI ACa 1175/09 również uznał, iż ubezpieczyciel nie może pobierać opłaty likwidacyjnej

 

ODZYSKAJ SWOJE PIENIĄDZE!

Skontaktuj się z naszą Kancelarią

 

Imię i Nazwisko

E-mail
Numer telefonu

 

lub zadzwoń:

tel. 791557507